Tidak ada diantara kita yang tidak menginginkan kebahagian dan keselamatan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan jalan kebahagian dan keselamatan itu dengan kita mengikuti sunnah dan berpegang teguh diatasnya. (lebih…)