Sesungguh agama islam adalah aqidah dan syariah. Adapun yang dimaksud dengan aqidah adalah perkara yang dibenarkan oleh jiwa, yang denganya hati menjadi tentram serta menjadi keyakinan bagi pemeluknya yang tidak ada keraguan dan kebimbangan di…